برنامه کلی رویداد

برنامه‌های همزمان
برگزاری کنفرانس

تبیین و معرفی پارادایم خلق ارزش مشترک اجتماعی- اقتصادی، معرفی متقابل سمن ها و استارتاپ ها / روز اول و دوم از ساعت ۱۰ تا ۱۸

برگزاری سمینارهای جانبی و کارگاه های تخصصی

آموزش مباحث تخصصی به سمن ها و استارتاپ ها / روز دوم و سوم از ساعت ۱۰ تا ۱۶

برگزاری نمایشگاه

معرفی متقابل سمن ها و استارتاپ ها به یکدیگر برای آشنایی و اجرای پروژه های مشترک/ روز اول، دوم، سوم و چهارم از ساعت ۱۰ تا ۱۸

برگزاری جشنواره فیلم کوتاه

اکران فیلم های برگزیده / روز سوم و چهارم از ساعت 
۱۰ تا ۱۸

اختتامیه جشنواره نیکی

اختتامیه جشنواره نیکی، با اختتامیه جشنواره و اهدای برندگان جشنواره فیلم آغاز، و در ادامه این مراسم تندیس ارایه کنندگان و حامیان اهدا می شود./ روز چهارم از ساعت ۱۶ تا ۱۸

محل برگزاری

تهران، کیلومتر ۲۰ جاده دماوند، پارک فناوری پردیس

نقشه و کروکی